I.v.m. het coronavirus vragen we iedereen rekening te houden met de volgende ‘spelregels’:
– Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent
– Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang bij de baan
– Ouders/verzorgers/begeleiders hebben geen toegang tot de baan
– Volg aanwijzingen van trainers en vrijwilligers altijd op
– Informeer als ouders/verzorgers je kind over deze maatregelen
– Haal kinderen na de trainingen z.s.m. weer op
– Was thuis voordat je naar de training komt je handen goed
– Trainers: graag voor aanvang van de training je handen desinfecteren (in/bij de keet)
– Neem een eigen, gevulde bidon mee
– Houdt als trainers 1,5 meter afstand tot kinderen en vice versa
– Vermijd aanraken van je gezicht zoveel mogelijk
– Schud geen handen en raak als kinderen elkaar ook niet onnodig aan