Over Ons

De Schaats- en Skeelervereniging Rijssen is opgericht in november 1999 door een aantal enthousiaste skeeleraars, nadat zij al ongeveer 2 jaar in los verband hun sport beoefenden. In 2009 is de fusie gerealiseerd tussen de IJsclub Rijssen en de Skeelervereniging Rijssen. Het bestuur van de Schaats- en Skeelervereniging wordt gevormd door:

Mark van den DijkVoorzittervoorzitter@ssvrijssen.nl
Jan Willem ImminkSecretarisinfo@ssvrijssen.nl
Ilona HeidaPenningmeesterpenningmeester@ssvrijssen.nl
Lieuwe SchouwstraLid Activiteitencommissieactiviteiten@ssvrijssen.nl
Jannes Schulenburg Lid IJsbaancommissie
Jan Troost Lid Toercommissie
Philip Tijhuis Lid algemeen

Commissies SSV Rijssen

EHBO commissie: ehbo@ssvrijssen.nl
Trainingscommissie: trainingen@ssvrijssen.nl
Activiteitencommissie: activiteiten@ssvrijssen.nl
Wedstrijdcommissie: wedstrijden@ssvrijssen.nl
Onderhoudscommissie: onderhoud@ssvrijssen.nl
Kantinecommissie: kantine@ssvrijssen.nl
Sponsorcommissie: sponsoren@ssvrijssen.nl

In het kort is de doelstelling van de vereniging als volgt weer te geven:

* Veiligheid bij diverse skeeleractiviteiten
* Wekelijkse trainingen (zie trainingsschema onder menu ‘Trainingen’)
* Organiseren van een landelijke toertocht en (jeugd)wedstrijden
* Organiseren van schaatsactiviteiten en realiseren van natuurijsbaan

Zij, die zich aanmelden als lid van de Schaats- en Skeelervereniging, worden ook lid van de KNSB en genieten daardoor van een aantal faciliteiten, waarbij met name een toepasselijk verzekeringspakket erg belangrijk is. Ook hebben leden gratis toegang tot de ijsbaan in Rijssen, wanneer deze open is. De bondsafdracht is in de contributie inbegrepen.

Ledenadministratie: leden@ssvrijssen.nl
De contributie voor actieve leden is als volgt vastgesteld (peildatum: 1 januari van elk jaar, prijzen per kwartaal)

Volwassenen (18 jaar en ouder)€ 31,00
Toerrijders€ 23,50
Jeugdleden t/m 17 jaar
€ 23,50

Wanneer in één gezin meer dan 2 personen lid zijn, dan geldt voor de 3e persoon en meer een korting van 50% op de contributie. De contributie wordt geïncasseerd bij aanmelding en daarna jaarlijks in januari, april, juli en september via automatische incasso. Elk lid is minimaal vier kwartalen lid. Na deze periode is het lidmaatschap per kwartaal opzegbaar. Daarbij geldt dat een opzegging minimaal één maand vóór het begin van een nieuw kwartaal binnen moet zijn bij de ledenadministratie (leden@ssvrijssen.nl).

De contributie voor jaarkaarthouders van de natuurijsbaan (passieve leden) is als volgt vastgesteld:

Gezinskaart€ 17,50
Volwassenen (18 jaar en ouder)€ 7,50
Jeugd t/m 17 jaar€ 5,-

Passieve leden zijn leden die alleen actief zijn op het natuurijs van de vereniging. Voor deze vorm van lidmaatschap geldt geen korting van 50% bij een 3e gezinslid en meer. Met deze jaarkaart kan men ook met korting kaarten kopen voor de kunstijsbanen in Deventer en Enschede.

Enkele zaken die van belang zijn om te weten:
* Iedereen, die interesse heeft in de skeelersport, kan drie keer vrijblijvend meetrainen. Daarna vragen wij hem of haar om lid te worden van de vereniging.
* Deelnemers aan activiteiten van de vereniging dienen te allen tijde de aanwijzingen van trainers, parcourspersoneel en toerleiders te volgen.
* Bij deelname aan een skeeleractiviteit van de vereniging is een valhelm absoluut verplicht. Wanneer iemand niet in het bezit is van een helm is deelname uitgesloten.
* Op de skeelerbaan is de rijrichting tegen de wijzers van de klok in. De skeeleraars nemen de binnenkant van de baan, inhalen van skeeleraars gebeurt buitenom. Dit is om ongelukken te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.